Simbolis „Klumpės“

„Visiems šokantiems ir mylintiems tautinį šokį“

Žemaičių tarme - „Vėsīms šuokontīms i mīlontīms tautini šuoki“

Projekto įdėjos autorė - ilgametė „Suvartuko“ šokėja, meno vadovė Ilona Baltikauskaitė. Projekto vykdytojai ir iniciatoriai - asociacijos „Šokantys plungiškiai“ ir Plungės „Lions“ klubo nariai.

Skulptorius Martynas Gaubas.

Nuoširdžiai dėkojame už palaikymą ir paramą projektui Plungės merui Audriui Klišoniui, Plungės rajono savivaldybei.

Simboliai ir užrašai, kurie yra įspausti klumpėse:
 1. Šokančių šokėjų pora - „Suvartuko“ ženklas. Šis simbolis, kiekvieno „Suvartuko“ nario garbės reikalas.
 2. Klumpės – žemaitiškumo simbolis. Yra sakoma, koks žemaitis be klumpių...
 3. Tautinė juosta simbolizuoja Lietuvos kelią, savastį ir tautiškumą.
 4. Ant klumpių puikuojasi Pungės herbas. Palietę ženklą – visada grįšite į Plungę...
 5. 1947 m. – nuo šių metų skaičiuojame pirmuosius šokių ir dainų ansamblio „Suvartuko“ žingsnius.
 6. 2000 m. įkurta „Suvartuko“ vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studija.
 7. Užrašas „Plungė eina, Plungė eina su daina, „Suvartukas“, „Suvartukas“ – tai jėga!“ – šokėjų skanduotė, kuri lydi visur ir visada...
 8. Kairėje klumpėje 95 Perkūno ąžuolo lapeliai simbolizuoja „Suvartuko“ studijos šokėjus absolventus. Kiekvienas šokėjas, nuo 2000 – 2020 m. „turi“ savo lapelį. Šokėjų pavardes rasite čia.
 9. Dešinėje klumpėje – „Suvartuko“ vadovės, studijos įkūrėjos, asociacijos „Šokantys plungiškiai“ direktorės Ilonos Baltikauskaitės pėdos spaudas.
 10. „Tėi na šuoktė, na avietė tik zabuovā pasidietė“ – šie žemaitiški žodžiai, iš choreografės ir ilgametės ansamblio vadovės D. Radvilavičienės sukurto šokio su klumpėmis „Kauškutis“.
Projekto rėmėjai:
 1. Diana ir Aidas Kėsai, UAB „STRATEGAS“, strategas.lt

 2. Inga ir Romualdas Rimeikiai, UAB „ANRIVIS“

 3. Jokūbas Baumilas

 4. Jurgita Trumpulytė

 5. Vilija Krasauskienė

 6. Jūratė Mikalauskaitė

 7. Cecilija ir Juozas Lukoševičiai

 8. Donatas Vitkus

 9. Alvydas, Laima, Nojus Norvidai

 10. Asta ir Rimantas Vyšniauskai

 11. Dalia, Rimvydas, Gabija, Deividas Ročiai

 12. Dovydas Mikalauskas

 13. Andrius Zimkus

 14. Rokas Grajauskas

 15. Rokas Pilipauskas

 16. G. Kairytė ir Ž. Remeika

 17. Gabrielė ir Artūras Krištupaičiai

 18. Kotryna, Asta, Modestas Grumbliai

 19. Agnė Jankauskaitė ir Eimantas Balsys

 20. Loreta Vaitkute

 21. Lina Vaškytė

 22. Giedrė Abrutytė

 23. Gediminas Norvaišas

 24. Indrė Mažeikaitė

 25. Daiva Daugėlaitė Sanulaitienė

 26. Birute Uthne

 27. Romualdas Slivskis

 28. Giedrė Daukšaitė

 29. Agne Liaučytė

 30. Regina ir Rolandas Šimoniai

 31. Dalia ir Ričardas Vitkai

 32. Edita Balsienė

 33. Agnė Recepaitė

 34. Ieva Leščinskaitė

 35. Paula Garbaitė

 36. Mantvilė Vindašiute

 37. Viktorija Vindašiutė

 38. Rasa Gedvilaitė

 39. Evelina Balčiūnaitė

 40. Akvilė Žvinklytė

 41. Lina Raibužienė

 42. Vilma Lukšienė

 43. Egidijus Šilius

 44. Jolanta Vasiliauskienė

 45. Laima Vaitkienė

 46. Giedrė Šlimaitė

 47. Laura ir Povilas Blaževičiai

 48. Rasa Šeškauskienė

 49. Laura ir Vytautas Jankauskai

 50. Gabrielė Bružaitė

 51. Lina ir Raimundas Adomavičiai

 52. Tadas Motužis

 53. Sandra Ročienė

 54. Silva Pocevičienė

 55. Elena Kazbarienė

 56. Martynas Baltikauskas

 57. Juozas Baltikauskas

 58. Daiva Šlimienė

 59. Giedrė Kungytė

 60. Vitalija Kuprytė

 61. Inga ir Saulius Vaičekauskai

 62. Brigita Kontrimienė

 63. Zita Šimkuvienė

 64. Nikolajus Roganovas

 65. Odeta Valienė

 66. Asociacija Plungės miesto veiklos grupė

 67. Dileta Daukintytė

 68. Romas Valužis, UAB „Sparkija“, sparkija.com

 69. Ingrida ir Mindaugas Tokarevai

 70. Lina Repšienė

 71. Neringa ir Aurimas Vasiliauskai

 72. Lina ir Irmantas Grigaičiai

 73. Asta Žukauskienė

 74. Živilė ir Romas Donauskai

 75. Regimantas Jocys

 76. Regina Recepienė

 77. Jurga ir Darius Daukšos

 78. Jurgita Gramauskienė

 79. Airida Montvydienė

 80. Ernestas Domarkas

 81. Vaiva Strazdė Ivanauskienė

 82. Ilona Rimkienė

 83. Asta ir Darius Petkai, UAB „Darėja“, dareja.lt

 84. Vygandas Ivanauskas, UAB „Eurosistema ir ko“, eurosistema.lt

 85. Irena Daukintienė

 86. Nijolė ir Algirdas Šiauliai

 87. Gražina Stonkienė

 88. Edita ir Egidijus Norvidai

 89. Jurgita Žebrauskienė

 90. Žydrūnas Barkauskas, UAB „Topstatyba“, topstatyba.lt

 91. UAB „Regila“, regila.lt

 92. Ingrida ir Erikas Katkai, UAB „Plungės paštas“

 93. Evaldas Pučinskas

 94. Rita Mačiuitienė

 95. Justas Šniaukšta

 96. Simona Aryte Lauciuviene

 97. Vaida Armaliene

 98. Giedrė Viskontienė

 99. Gitana Trumpulytė

 100. Asta Mažeikienė

 101. Inga Kniūkštienė

 102. Egida Stropuvienė

 103. Ugnė Narmonataitė

 104. Martyna Piekuvienė

 105. Ligita Ratienė

 106. Greta Armalytė

 107. Vaida Borumiene

 108. UAB „Pungės Šaltis“, psaltis.lt

 109. Rita Simonavičienė

 110. Jūratė Vasiliauskienė

 111. Edita Garbenčienė

 112. Jurgita ir Remigijus Vilniai

 113. Sigita Šernauskienė

 114. Kristina Šetkauskė

 115. Simona Stonkė

 116. Vilius Leščinskas

 117. Edita Skipkaitytė

 118. Kristina ir Remigijus Gelumbickai

 119. Janina ir Juozapas Baltikauskai

 120. Gerda Baltikauskaitė

 121. Kristijonas Šiaulys

 122. Daiva ir Ramūnas Jonučiai

 123. Giedrė Kazlauskienė

 124. Inga Bružienė

 125. Donatas Šiaulys

 126. Erikas Kriaučiūnas

 127. Edita ir Edvardas Tarvydai

 128. Diana Kukulskienė

 129. Rūta Jundulienė

 130. Martynas Jankauskas

 131. Aida ir Mindaugas Pociai „Aidos fondas“

 132. Laura Jundulienė

 133. Jolanta Beržinė

 134. Dalia Mazrimaitė

 135. Sonata ir Valdas Petreikiai

 136. Loreta Domarkaite-Ežerskienė

 137. Neringa ir Andrius Tarviniai, UAB „LITNESTA“, litnesta.lt

 138. Rita ir Juozas Ramanauskai, UAB „Alda Silver“, oginskihotel.lt

 139. Karolis Kubilius

 140. Rasa Tamavičienė

 141. Vitalija Ivinskis

 142. Morta ir Robertas Šimkai

 143. Birutė Jankauskienė

 144. Darius Bieliauskas, UAB „Plungės Lagūna“, plungeslaguna.lt

 145. Mindaugas Bieliauskas, UAB „MarmoArc“, marmoarc.com

 146. Rimas Sragauskas

 147. Ramutė ir Petras Gotautai

 148. Kasparas Jankauskas

 149. Giedrė ir Darius Jankauskai

 150. Vytautas Uskovas

 151. Sonata Gintvainienė

 152. Mindaugas Kunickas

 153. Paulius Jankauskas